# #

Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Tegevus

Mittetulundusühing Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus (ÖTK) asutati 1992. a eesmärgiga soodustada ökoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu põllumajanduses, ehituses, reoveepuhastuses ja maastikuplaneerimises. Praegu on peamiseks tegevusvaldkonnaks säästliku põllumajanduse ja keskkonna seosed ning mahepõllumajandus. ÖTK on läbi viinud MAK põllumajanduse keskkonnatoetuse seire ja hindamise raames tehtavaid uuringuid.

ÖTK on ellu viinud mitmeid projekte mahepõllumajanduse edendamiseks, andnud välja infomaterjale ja korraldanud koolitust. ÖTK annab välja Mahepõllumajanduse lehte.

ÖTK osales rahvusvahelises projektis Organic Data Network - Mahetoidu turuinfo andmete kogumise parandamine ja ühtlustamine ELis, http://www.organicdatanetwork.net

Kontakt

Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
Merit Mikk, tegevjuht, juhatuse liige
meritoko[A]gmail.com, 742 2051
Fr. Tuglase 1-6, 51014 Tartu

Täiskasvanute täiendkoolitus

EHISe ID: 14312, majandustegevusteate number: 152180

Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldab täiskasvanute täiendkoolitusi õppekavas “Keskkonnakaitse ja loodushoid põllumajanduses”. 

Hetkel koolitusi ei toimu.

Õppekorralduse alused

Õppekava

Kvaliteedi tagamise alused