# #

Infopäev: Mahepõllumajanduslik põllukultuuride kasvatus Jõgeval

20.11.18

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus korraldab infopäeva:

Mahepõllumajanduslik põllukultuuride kasvatus

Aeg: 20. november, kell 10.00-15.00

Koht: Jõgevamaa, Jõgeva alevik, J. Aamisepa 1, Eesti Taimekasvatuse Instituudis

Kava:

10.00 Kaera kasvatamine ja sordid maheviljeluses 

Odra sordid maheviljeluses 

Suvinisu sordid maheviljeluses 

Talinisu sordid maheviljeluses. Spelta, ühe ja kahetera nisu 

12.25 Kohvipaus

Talirukki kasvatamine ja sordid maheviljeluses 

Talirüpsi kasvatamine maheväetiste ja bioaktivaatoritega 

Põldherne ja oa kasvatamine ja sordid maheviljeluses

Bioapreparaatide kasutamine suviteraviljade kasvatamisel maheviljeluses  

14.45 Lõpp

Lektorid: Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Ilme Tupits, Anne Ingver, Reine Koppel, Reine Koppel, Lea Narits, Tiia Kangor

Registreerimine https://goo.gl/forms/uZsS3SGHUBz7ySEi2

Täiendav info 5225936

NB! Kohtade arv on piiratud!

Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.