# #

Infopäev:Mahepõllumajanduslik põllukultuuride kasvatus Tartumaal

17.10.19

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus korraldab infopäeva

Mahepõllumajanduslik põllukultuuride kasvatus: Maheklastri tegevused
ning katsete ja katsetulemuste tutvustus

Aeg: 17. oktoober 2019, kell 10:00-15:00

Koht: Kogunemine Maaülikooli Mahekeskuses (Õssu küla, Tartumaa), katse- ja
tootmispõldudega tutvumine OÜ JUPPI (Tammistu küla, Tartumaa).

Kava:

- Ülevaade Maheklaster MTÜ katsetest ja esmastest katsetulemustest
- Kerge lõuna
- Maheviljeluse tehnoloogiad katsepõldudel ja tootmises (mineraalid
mulda, leheväetised, biostimulaatorid)
- Talirüpsi, talinisu ja talirukki katse- ja tootmispõldude tutvustus OÜ JUPPI
- Künnivaba mullaharimine maheviljeluses

ETTEKANNE

Lektorid Margus Ess, Tauno Tattar

Registreerumine https://forms.gle/eo1LGH9UdvyNxmT58

Täiendav info 5662 0955

NB! Kohtade arv on piiratud!

Infopäevad lähevad arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse
saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi).

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 "Teadmussiirde pikaajaline programm
mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.