# #

Materjalid

Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks

Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks

Väljaande fail (356.59 KB, DOCX)
Väljaande lisa: Laoarvestus (18.08 KB, XLSX)

Koostasid: Piret Rajasalu, Veterinaar- ja Toiduamet; Airi Vetemaa ja Merit Mikk, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
Välja andis: Põllumajandusministeerium
Tallinn 2015

Mahetoit lasteasutustes

Käesolev infomaterjal koostati selleks, et anda rohkem infot mahetoitlustamise võimaluste kohta lasteasutustes. Trükis Mahetoit lasteasutuses annab ülevaade valdkonna põhimõtetest, mahetoitlustamisega seotud nõuetest ning Itaalia, Rootsi, Taani ja Soome kõrval ka Eesti lasteasutste kogemustest mahetoidu pakkumisel. Loodetavasti innustab selles trükises sisalduv info mahetoitu pakkuma ka meie lasteasutustes.

 

 

 

Mahetoidud lasteaedadele ja koolidele

2012. a toimus lasteasutustele mitmeid mahetoitu tutvustavaid üritusi. Valiku nende raames valmistatud toitude retseptidest leiab trükisest Mahetoidud lasteaedadele ja koolidele

 

 

Toitlustajale