# #

Uued huvitavad uudised Mahepõllumajanduse Lehes

30.09.17

Uues Mahepõllumajanduse Lehes nr 78 kirjutatakse järgmistel teemadel:

 • Tänavune parim mahetootja on Lauri-Jaani talu Läänemaalt 
 • Võidukas maheverivorst
 • 11. Euroopa mahepõllumajanduse kongress: 50% mahemaad aastaks 2030 on võimalik
 • Põhjamaade mahekonverents keskendus tulevikule
 • Mahesibulad sisaldavad rohkem antioksüdante kui tavasibulad
 • Šveitsis mahepõllumajanduse rekordaasta
 • Uuring kinnitab neonikotinoidide hävitavat mõju
 • Mahepõllumajandus on kliimamuutustega võitlemisel tõhusam kui tavapõlumajandus
 • Baltimaade suurim maheettevõte majandab 33 000 hektarit maad
 • Karuputke võõrliigid vajavad efektiivset tõrjet
 • Üle poole Prantsusmaa tera- ja kaunviljatoodetest sisaldavad glüfosaadijääke
 • Ilmunud trükised, tulevased sündmused jpm

Head lugemist!

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames, toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee