# #

Ressursisäästlikku mahepõllumajandust edendav rahvusvaheline projekt BERAS Implementation

2010-2013 viidi ellu ressursisäästlikku mahepõllumajandust edendav rahvusvaheline projekt BERAS Implementation – Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society.

Projekti eesmärk oli aidata kaasa Läänemere keskkonnaseisundi parandamisele, tõsta põllumajanduse jätkusuutlikkust ning arendada piirkonna maaelu.
Projekt viis ellu Läänemere strateegia, ELi Vee raamdirektiivi ning ELi merestrateegia raamdirektiivi eesmärke läbi efektiivsema toitainete ringlusse suunamise ning pestitsiidikasutuse vältimise.

Ökoloogiliselt toodetud toit ehk mahetoit on jätkusuutlik, sest ressursse kasutatakse säästvalt, taastuvatel ressurssidel põhinevad toitained suunatakse ringlusse ning ei kasutata sünteetilisi agrokemikaale. Suurt rõhku pannakse mahepõllumajandusliku tootmise puhul just toitainete ringluses hoidmisele ja mullaviljakuse säilitamisele kohalike ressursside abil.

Projektiga loodi võrgustik, kuhu haarati mahetoidu tootjad, töötlejad, turustajad jt olulised tegutsejad läbi kogu ahela. Erguti üleminekut mahetootmisele, tõsteti nõustajate ja tootjate teadlikkust mahetootmisest. Toitlustajatele anti infot,  millist toitu osta, et aidata kaasa puhta Läänemere säilimisele. Loodi infomaterjale ning õppeprogramme erinevatele sihtgruppidele.

BERAS projekti partneriteks oli 25 organisatsiooni 9 Läänemere äärsest riigist. Juhtpartner oli Södertörni Ülikool Rootsis. Eestist on partneriteks Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Maaülikool.

Rohkem infot leiab projekti kodulehelt:  www.beras.eu
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus: Airi Vetemaa, e-mail airi.vetemaa[A]gmail.com
Eesti Maaülikool: Sirli Pehme, e-mail sirli.pehme[A]emu.ee
 

Juhendmaterjal "Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus"

Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus (2013. a, 134 lk) on mõeldud tootjatele ja nõustajatele. Trükis annab ülevaate ökoloogilise taaskasutava (ÖTP) põllumajanduse põhimõtest taime- ja loomakasvatuses ning tutvustab ÖTP tarkvaralahendusi. 
Autorid on Karin Stein-Bachinger, Moritz Reckling, Artur Granstedt

 

 


Lasteraamat "Liisi talu"

Eelkooliealistele ja nooremale koolieale mõeldud raamatuke räägib loo mahetalu peretütrest Liisist. Lastele mõistetavas keeles selgitatakse mahepõllumajanduse põhimõtteid ja igapäevast toimimist. Autor on Anne Luik.
Raamat "Liisi talu" on allalaetav ka inglise keeles.


Lasteraamat "Meie Ühine Meri"

"Meie ühine meri" on mõeldud keskastme õpilastele. Raamatu teemad on: mahepõllumajandus, taime- ja loomakasvatus, toitainete ringlus, toitainete leostumine, mahetoit ja ökoloogia, hapnikusisalduse vähenemine meres ja selle mõju mereelustikule.

 

Autor on Ulla Skovsbøl. Internetis on raamat allalaetav: www.weshareasea.eu

 

Kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele

Konverentsi "Mahepõllumajanduse arengusuunad - teadusel mahepõllumajandusele" raames anti projekti BERAS Implementation toel välja kogumik "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2012. a, 94 lk), mis sisaldab lühiartikleid Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest. Kogumik on suunatud mahetootjatele jt huvilistele.

 

 

 

Trükiseid saab paberkujul
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest, e-mail: airi.vetemaa[A]gmail.com
Eesti Maaülikooli Mahekeskusest, e-mail: mahekeskus[A]emu.ee

beras logo

beras logo