# #

Mahepõllumajanduse uuringud Eestis

Eestis on mahepõllumajanduse teadusuuringute ajalugu üsna lühike, samuti on teadusuuringute arv veel võrdlemisi tagasihoidlik.

Eestis on mahepõllumajaduse teadusuuringutega peamiselt tegelenud:

Voldikust Mahepõllumajanduse teadusuuringud 2012 leiab lühiülevaate uuringutest.

Kogumikud "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2012) ja "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2014) sisaldavad lühiartikleid Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest.

Pea kõigi uuringute tulemusi on iga-aastaselt kajastatud Mahepõllumajanduse lehes.

Põllumajandusministeeriumi tellitud uuringud:

Turu-uuringud

Taime- ja loomakasvatuse uuringud

Maaelu arengukava keskkonnaalaste tegevuste püsihindamise aruanded sisaldavad maheettevõtete kohta tehtud uuringuid.