# #

Mahetoidu märgistus

Eesti ökomärk

Eesti ökomärk

Mahetoit ehk ökotoit

Märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga (alumine logo), mis on kõigil mahetoodetel kohustuslik. Lisaks sellele võib, aga pole kohustuslik kasutada Eesti riiklikku ökomärki (ülemine logo).

Mahetootel kasutatakse mõisteid  „mahepõllumajanduslik” ja „ökoloogiline”  ning nende tuletisi või deminutiive kas eraldi või kombineerituna.

Märgistatud saadused on kasvatatud mahepõllumajandusele üleminekuaja (kaks või kolm aastat) läbinud maal

ELi mahelogo

ELi mahelogo

või pärinevad üleminekuaja läbinud loomadelt. Töödeldud toidus on vähemalt 95% põllumajanduslikke koostisosi pärit mahepõllumajandusest ning kasutatud on vaid selliseid tavakoostisosi, mis on kirjas määruse (EÜ) nr 889/2008 lisas VI.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toit

Kui töödeldud toidus on mahetoodangut vähem kui 95%, ei või mahepõllumajandusele viidata selle müüginimetuses, seda saab teha vaid koostisosade loetelus. Ühtlasi näidatakse ära mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent põllumajanduslikku päritolu koostisosade üldkogusest. Kasutada ei tohi ELi mahelogo ega Eesti riiklikku ökomärki.

Mahepõllumajandusele ülemineku järgus olev toit

Ülemineku järgus olev toode sisaldab ainult ühte põllumajanduslikku päritolu taimset koostisosa, mis on kasvatatud maal, kus üleminekuaeg on kestnud vähemalt 12 kuud enne koristust.

Tootel, millel on ükskõik milline eeltoodud viide mahepõllumajandusele, peavad alati olema toote valmistaja andmed ning teda kontrollinud järelevalveasutuse kood.

  • Põllumajandusameti koodnumber on EE-ÖKO-01
  • Veterinaar- ja Toiduameti koodnumber on EE-ÖKO-02
  • Põllumajandus- ja Toiduameti koodnumber on EE-ÖKO-03 (alates 01.01.2021)