# #

Mahepõllumajanduse Leht

Mahepõllumajanduse leht on 1996. aastast ilmuv Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse väljaanne.

Mahepõllumajanduse leht on ainus mahepõllumajanduse alane perioodikaväljaanne Eestis. Lehest leiab praktikute kogemusi ja nõuandeid, mahetalude tutvustusi, teadusuuringute tutvustusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast, ülevaateid ja uudiseid maailmas ning Eestis toimuvast, kirjanduse ja internetiallikate tutvustusi.

Mahepõllumajanduse leht on mõeldud kõigile mahepõllumajandusega tegelejatele ja teistele asjast huvitatutele.

Mahepõllumajanduse lehe väljaandmist toetab Euroopa Liit.

Mahepõllumajanduse lehe varasemaid numbreid saab tellida paberkujul, selleks palume kontakteeruda
e-mail: mahepm[A]gmail.com

Siit leiate ilmunud numbrite PDF-versioonid: