# #

Mahetoidu märgistus

Eesti ökomärk

Eesti ökomärk

Mahetoidu märgistamine

Mahetoitu märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga (alumine logo), mis on kõigil mahetoodetel kohustuslik. Lisaks sellele võib, aga pole kohustuslik kasutada Eesti riiklikku ökomärki (ülemine logo).

Mahetootel kasutatakse mõisteid  „mahepõllumajanduslik” ja „ökoloogiline”  ning nende tuletisi või lühendeid kas eraldi või kombineerituna.

ELi mahelogo

ELi mahelogo

Mahetoidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu märgistamise kohta vt lähemalt siit.

Täpsem ülevaade erinevate mahemärkega toodete ja nende märgistamise kohta on leitav siit.

Mahetöötlemise juhendiga saab tutvuda siin.