# #

Mahepõllumajanduse uuringud Eestis

Eestis on mahepõllumajaduse teadusuuringutega peamiselt tegelenud:

Kogumikud "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2012), "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2014), "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2017), "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2019) ja "Teaduselt põllumajandusele" (2022) sisaldavad lühiartikleid Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest.

Enamiku uuringute tulemusi on iga-aastaselt kajastatud Mahepõllumajanduse lehes.

 

Turu-uuringud

 

Taime- ja loomakasvatuse uuringud ja projektid

Maaelu arengukava keskkonnaalaste tegevuste püsihindamise aruanded sisaldavad maheettevõtete kohta tehtud uuringuid.

 

Uuringud mujal

Vaba juurdepääsuga mahepõllumajandusuuringute arhiiv.

Veebileht, kust leiab ülevaatlikku infot mahepõllumajanduse kohta kogu maailmas. 

Rahvusvaheline mahepõllumajandusteaduse organisatsioon (The International Society of Organic Agriculture Research) edendab ülemaailmset koostööd mahepõllumajandusuuringute vallas.

Rahvusvaheline partnerlus mahepõllumajandusuuringute elluviimiseks Euroopa Komisjoni ERA-NET skeemi raames.

Euroopa vanimaid ja tuntumaid mahepõllumajanduse uurimisasutusi loodi Šveitsis 1973. aastal. Praegu on FiBLil filiaalid ka Saksamaal ja Austrias. Tegeldakse uurimistööga ja info koondamisega enamikes mahepõllumajanduse valdkondades.

Taani mahepõllumajandusuuringute keskus koordineerib erinevate asutuste ja teadlaste koostööd. Keskuse töösse on kaasatud ligi 120 teadlast ja 20 teadusasutust. Keskusel on ka oma katsekeskus ja –talud.

Rootsi Põllumajandusülikooli juures oleva säästliku põllumajanduse keskuse CUL väljaannete kogu.

Norra mahepõllumajanduskeskus