# #

Tootjale

Iga mahetootja peab olema tunnustatud ja järgima mahepõllumajanduse reegleid.

Selles rubriigis anname ülevaate mahetootmisega alustamiseks vajalikest sammudest ja eeldustest. Siit leiab kokkuvõtteid mahetootmisega seotud teadusuuringutest, mahetootmise alaseid materjale ja muud mahetootmisega seonduvat. Klikka menüüleleementidele paremal (Kirjalikud materjalid, Videod jne).

Olulisemaid väljaandeid:

Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2023 (124 lk). Mahetootmise nõuded põhinevad paljudel õigusaktidel, mis on ettevõtjatele keerulised lugeda ja jälgida. Väljaanne koondab õigusaktidega sätestatud mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse (sh mesinduse) põhimõtted ja kontrollitavad nõuded ning annab nõuete kohta selgitusi ja kirjeldab nende täitmise järelevalvet. 
Väljaanne on mõeldud mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse ning mesindusega tegelevatele või alustada soovivatele ettevõtjatele. Nõuded ja nende selgitused on kajastatud seisuga 1. jaanuar 2024.
Väljaandja: Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja Eesti Mahepõllumajanduse SA

Sisukord:

1. Sissejuhatus
2. Mahepõllumajanduse eesmärgid ja põhimõtted
3. Mahepõllumajandust reguleerivad olulisemad õigusaktid
4. Mahepõllumajandusega alustamine
    4.1 Tunnustamise taotlemine
    4.2 Tunnustamise taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid
    4.3 Riigilõiv
    4.4 Esmane kontroll ja tunnustamise otsuse tegemine
    4.5 Mahepõllumajanduse register ja sertifikaat
    4.6 Üleminekuaeg
5. Mahepõllumajandusliku tegevusega jätkamine
    5.1 Jätkamise teavitusele lisatavad andmed ja dokumendid
    5.2 Mahetoodangu andmete esitamine
    5.3 Iga-aastane järelevalve
6. PTA nõusolekut ja teavitamist vajavad tegevused kõigis tootmisvaldkondades
    6.1 Nõusolekut vajavad tegevused
    6.2 Teavitamist vajavad tegevused
7. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded
    7.1 Üldised nõuded
    7.2 Taimne paljundusmaterjal
    7.3 Eristatavus taimekasvatuses
    7.4 Väetamine
    7.5 Taimekaitse
    7.6 Kasvuhooned
    7.7 Seenekasvatus
    7.8 Taimede või seente korjamine mitteharitavatelt aladelt
    7.9 Arvestuse pidamine
    7.10 Turustamine
8. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded
    8.1 Tava- ja maheloomakasvatuse eristatavus
    8.2 Pidamistingimused – veised, hobused, lambad, kitsed
    8.3 Pidamistingimused – sead
    8.4 Pidamistingimused – kodulinnud
    8.5 Pidamistingimused – küülikud
    8.6 Pidamistingimused – hirved
    8.7 Loomade liikumise arvestus ja loomade toomine ettevõttesse
    8.8 Söödad ja söötmine
    8.9 Haiguste ennetamine ja ravi
    8.10 Veterinaarsed toimingud ja loomakasvatusvõtted
    8.11 Turustamine
9. Mahepõllumajandusliku mesinduse nõuded
    9.1 Mesilagruppide ja korjeala asukoht
    9.2 Mesilaste pidamisviis
    9.3 Mesilasperede andmed, arvestuse pidamine
    9.4 Mesindussaaduste ladustamine ja esmatöötlemine
    9.5 Ettevõttesse toodud mittemahe mesilasemad ja -sülemid
    9.6 Mesilasperede söötmine
    9.7 Mesilaste heaolu
    9.8 Haiguste ennetamine
    9.9 Veterinaarravi
    9.10 Tarude märgistus ja kasutatavad materjalid
    9.11 Mesilasvaha
    9.12 Mesindussaaduste vedu ja märgistamine veol
10. Ennetus- ja ettevaatusmeetmed ning saastumise kahtlus kõigis tootmisvaldkondades
11. Mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud tooted ja ained
    11.1 Mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud taimekaitsevahendites sisalduvad toimeained – I LISA
    11.2 Mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada lubatud väetised, mullaomaduste parandajad ja toitained – II lisa
    11.3 Söödana või sööda tootmisel kasutada lubatud tooted ja ained – III LISA
    11.4 Lubatud puhastus- ja desinfitseerimisvahendid – IV LISA
Kontaktid