# #

Tootjale

Iga mahetootja peab olema tunnustatud ja järgima mahepõllumajanduse reegleid.

Selles rubriigis anname ülevaate mahetootmisega alustamiseks vajalikest sammudest ja eeldustest. Siit leiab kokkuvõtteid mahetootmisega seotud teadusuuringutest, mahetootmise alaseid materjale ja muud mahetootmisega seonduvat. Klikka menüüleleementidele paremal.

Olulisemaid väljaandeid:

Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2023 (124 lk). Mahetootmise nõuded põhinevad paljudel õigusaktidel, mis on ettevõtjatele keerulised lugeda ja jälgida. Väljaanne koondab õigusaktidega sätestatud mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse (sh mesinduse) põhimõtted ja kontrollitavad nõuded ning annab nõuete kohta selgitusi ja kirjeldab nende täitmise järelevalvet. 
Väljaanne on mõeldud mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse ning mesindusega tegelevatele või alustada soovivatele ettevõtjatele. Nõuded ja nende selgitused on kajastatud seisuga 1. jaanuar 2024.
Väljaandja: Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja Eesti Mahepõllumajanduse SA