# #

Põllumajandusuuringute Keskuse umbrohutõrje õppevideo

Kuidas tõrjuda umbrohte maheteraviljade kasvatamisel külvikorras Kuusiku katsekeskuse kompleksuuringu alusel

Edendades ökopõllumajandust

Kuidas mullamikroobid aitavad kaasa taimede kasvule?

 

Muudame agronoomiat bioloogiaga

 

 Mulla orgaanilise aine suurendamine taimekasvu ajal

Šveitsi mahepõllumajanduse instituudi FiBL videod

Umbrohutõrjerobot köögiviljakasvatuses

Fosforiringlus mahepõllumajanduses

Labidaproov mulla visuaalseks hindamiseks

Kõrrekoorimine mahepõllumajanduses

 

Tilman-org projekti raames valminud videod mahetootjatele

Praktilised soovitused minimeeritud mullaharimiseks

Vahekultuurid ja künnita harimise mõju Wisconsinis, USAs

Minimeeritud harimise mõju saagikusele, umbrohtudele ja süsinikule mullas