# #

Toitlustajale

Paljudest riikides on maherestoranid ja -kohvikud üsna levinud. Kuigi ka Eestis kasutavad mõned toitlustajad mahetoorainet, siis mahetoitlustajaid on praegu veel väga vähe.

Mahetoitlustajad peavad olema Põllumajandus- ja Toiduametile teavitatud ja järgima mahepõllumajanduse reegleid.

2017. a märtsist võeti Eestis kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes. 

Märki saavad kasutada toitlustusettevõtted, kus mahetoodete protsentuaalne osakaal kogu sisseostetud toorainest moodustab igakuiselt vähemalt 20 protsenti. Märgi kasutamise soovi korral tuleb sellest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit.

Toitlustajate ökomärgil saab tarbijatele näidata ettevõttes kasutatava mahetooraine protsentuaalset osakaalu kolmes vahemikus:

20–50% toorainest on mahe; png, pdf

50–80% toorainest on mahe; pngpdf

80–100% toorainest on mahe pngpdf

 

Protsendivahemikku on võimalik näidata toitlustusettevõttes nähtavas kohas, kasutades selleks väljatöötatud ökomärke. Märgiga samas vaateväljas esitatakse teave selle kohta, kas osakaal on arvutatud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

Määrusega antakse uus lihtsustatud võimalus mahetooraine kasutamise üle arvestuse pidamiseks ja mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Määrus annab lisavõimaluse raamatupidamisdokumentide põhjal välja arvutada, mitu protsenti konkreetsel kuul sisse ostetud toidust moodustas mahetoit. Vastavalt saadud protsendile kujunebki tarbijale toitlustuskohas kuvatav mahetooraine osakaalu protsendivahemik.

Toitlustajatel on võimalik ise valida, kas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalne osakaal arvestatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

Toitlustajate ökomärgi kasutamise üle teeb kontrolli Põllumajandus- ja Toiduamet.

Vt määrust „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded, mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded“.

Võimalik on mahetoidule viidata ka nö roogade ja toorainete kaupa, sel juhul kehtivad detailsed nõuded mahetoidu valmistamisele. Vt juhendit siit.