# #

Materjalid

Mahetoidu kasutamiseks kohandatud soovituslikud menüüd koolidele

Mahetoidu kasutamiseks kohandatud soovituslikud menüüd koolidele

Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks 2018

Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks on mõeldud toitlustusettevõtetele (restoranid, kohvikud, turismitalud, sööklad jt), kes soovivad kasutada mahetoorainet ja sellest tarbijatele teada anda.

Koostajad: 
Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Mahepõllumajanduse Koostöökogu)
Kairi Sisask (Veterinaar- ja Toiduamet)

Mahetoitlustuse ökomärk

Voldik Toitlustuse ökomärk (2019) annab ülevaate mahetoitlustuse ökomärgist ja kuidas seda kasutada. 

Mahetoit lasteasutustes

Käesolev infomaterjal koostati selleks, et anda rohkem infot mahetoitlustamise võimaluste kohta lasteasutustes. Trükis Mahetoit lasteasutuses annab ülevaade valdkonna põhimõtetest, mahetoitlustamisega seotud nõuetest ning Itaalia, Rootsi, Taani ja Soome kõrval ka Eesti lasteasutste kogemustest mahetoidu pakkumisel. Loodetavasti innustab selles trükises sisalduv info mahetoitu pakkuma ka meie lasteasutustes.

 

 

 

Mahetoidud lasteaedadele ja koolidele

2012. a toimus lasteasutustele mitmeid mahetoitu tutvustavaid üritusi. Valiku nende raames valmistatud toitude retseptidest leiab trükisest Mahetoidud lasteaedadele ja koolidele