# #

Töötlejale

Mahetöötlejate arv suureneb iga aastaga, 2023. aastal oli neid 200 ringis. Kuna paljud töötlejad on suhteliselt väikesed, siis on mahetöötlemise edendamisel veel kindlasti arenguruumi.

Valdav osa kodumaisest taimekasvatustoodangust jõuab tarbijani kas värskena v töödelduna mahedana, maheloomade puhul kasutatakse aga kahjuks veel suhteliselt palju müügikanaeid, kus pole oluline, et tegemist on maheloomana.

Kõik mahetoodangu töötlejad peavad olema tunnustatud Põllumajandus- ja toiduameti poolt ja järgima mahepõllumajanduse reegleid.

Selles rubriigis anname ülevaate mahetöötlemisega alustamiseks vajalikest sammudest ja eeldustest. Siit leiate mahetöötlemise alaseid materjale ja muud mahetöötlemisega seonduvat.