# #

Kuidas alustada mahetöötlemisega

Tunnustamine

Ettevõte, kus soovitakse tegeleda mahepõllumajandusliku toidu töötlemisega, peab olema mahepõllumajanduse seaduse kohaselt tunnustatud ning andmed ettevõtte tegevuse kohta peavad olema kantud käitlejana mahepõllumajanduse registrisse.

Vastavalt toiduseadusele on toidu käitlemine lubatud üksnes teavitatud või tunnustatud käitlemisettevõttes. Tunnustamisele kuuluv ettevõte ei saa käitlemist alustada enne, kui ta omab selleks Põllumajandus- ja toiduameti poolt väljastatud tunnustamise otsust. Mahepõllumajandusliku toote töötlemise alustamiseks peab ettevõte olema toiduseaduse alusel teavitatud või tunnustatud.

Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas tuleb ettevõtjal esitada PTAle taotlus, sinna juurde kuuluvad andmed ja dokumendid ning tasuda riigilõiv. Kui tegu on alustava ettevõttega, kes pole veel toiduseaduse alusel tunnustatud, siis võib esitada korraga dokumendid ettevõtte tunnustamiseks toiduseaduse ja mahepõllumajanduse seaduse alusel.

Vaata lähemalt PTA veebilehelt ja juhendmaterjalist

Tunnustamise eest tuleb tasuda riigilõiv 120 eurot (2023. a seisuga). Riigilõiv tasutakse ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks.

Ettevõtte tunnustamise käigus hindab PTA ettevõtte käitlemise vastavust mahepõllumajanduse nõuetele. Kontrollitakse nii dokumente kui ka ettevõtte tegevust kohapeal. Juhul kui käitlemine vastab nõuetele, siis ettevõte tunnustatakse. Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

 

Jätkamine

Juba tunnustatud ettevõte peab esitama PTAle tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks kinnituse tegevuse jätkamise kohta ning andmed ettevõttes eelmisel aastal ettevalmistatud mahepõllumajanduslike tootegruppide ja toodangu mahu kohta.

Tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal tuleb korralise järelevalvetoimingu eest 1. veebruariks tasuda riigilõiv 120 eurot.

Juba tunnustatud ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse nõuetele kontrollivad PTA järelevalveametnikud kohapeal vähemalt üks kord aastas.