# #

Materjalid

Lõhna- ja maitseainete kasutamine mahetoidus 2022

Tõlkematerjal Lõhna- ja maitseainete kasutamine mahetoidus. Määruse (EL) 2018/848 kohased juhised (IFOAM Organics Europe, 26 lk, 2022) annab ülevaate, milliseid lõhna- ja maitseaineid võivad mahetöötlejad kasutada alates 1. jaanuarist 2022 ja millist teavet töötlejad vajavad, et tagada vastavus õigusaktide nõuetele.

Abiks väiketöötlejale - Mahemärgistatud toodete töötlemine 2022

Abiks väiketöötlejale - Mahemärgistatud toodete töötlemine 2022

Teabematerjalis on kirjeldatud mahetöötlemise nõuded, alates toorainete vastuvõtmisest läbi kogu tootmisprotsessi,
kuni nende märgistamise, väljastamise ja vedamiseni. Samuti on kirjeldatud mahetunnustamise taotlemine ning tegevusega jätkamisest teavitamine. 
Materjal on mõeldud eelkõige väikekäitlejatele, kellel on soov alustada mahetöötlemisega, aga ka juba mahetöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele. 
Trükise väljaandmist toetas Euroopa Liit.

Mahemärkega toodete teabeleht

Mahemärkega toodete teabeleht. Mahemärgistatud tooted ehk mahemärkega tooted on kõik tooted, mille märgistusel on viide mahepõllumajanduslikule tootmisviisile. Infolehes antakse ülevaade nende toodete märgistamisest.

Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine 2019

See 2018. a lõpu/2019. a alguse seisuga uuendatud infomaterjal "Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale III osa. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemineon loodud eesmärgiga julgustada väikeettevõtteid töötlemisega tegelema.

Käsitletakse peamisi teravilju ja õlikultuure, nende kvaliteeti ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti antakse teavet ettevõttest toiduseaduse alusel teavitamiseks või tegevusloa taotlemiseks vajalike toimingute ja dokumentide kohta. Neile, kes soovivad tegeleda mahetöötlemisega, on antud selgitused mahenõuete täitmiseks ja mahetunnustuse saamiseks.

Juhendis on toodud ka enesekontrolliplaani ülesehitus koos selgitustega ning head hügieenitavad määruse (EÜ) 852/2004 nõuete täitmiseks. Juhendmaterjali koostas Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Puuviljade, marjade ja köögivilja töötlemine 2016

Juhendmaterjal Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Puuviljade, marjade ja köögivilja töötlemine (2016. a, 172 lk) on mõeldud põllumajandustootjatele, kes soovivad tegeleda (sh alustamine) puuviljade, marjade ja köögiviljade väikekäitlemisega.
Näitena on toodud kümne toote tehnilised kirjeldused, tehnoloogilised skeemid, tootmisprotsessi etappide lühikirjeldused ja ohtude analüüs.

Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine

Infomaterjal Abiks väikekäitlejale II osa. Piim ja piima töötlemine (2012.a, 247 lk) on abiks mahe- ja väiketootjatele ning neile, kes soovivad arendada või luua piimatöötlemisettevõtet.

Materjal annab ülevaate piima keemilisest koostisest, mikrostruktuurist ja mikrobioloogiast; piimatoodete klassifikatsioonist; täispiimatoodete tehnoloogiast; fermenteeritud piimatoodete tehnoloogiast; juustu ja või tehnoloogiast; piimapõhiste magustoitude tehnoloogiast; tegevused väiketöötlemise alustamiseks; teavitamine ja tunnustamine toiduseaduse alusel; piima mahetöötlemise nõuded; õigusaktide loetelu ja soovitatav kirjandus.

Juustutehnoloogia tekstis ja pildis

Raamat "Juustutehnoloogia tekstis ja pildis väiketootjatest juustuvalmistajannadele, juustuvalmistajatele ja käsitöönduslikele
juustumeistritele
". Autor Michel Lepage

Prantslasest juustumeister Michel Lepage tutvustab raamatus juustu valmistamise põhimõtteid ja tehnoloogiat just väiketöötlejate huvidest ja võimalustest lähtuvalt. Michel Lepage on õpetanud juustumeistreid paljudes riikides, s.h ka Eestis.

Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine

Juhendmaterjal Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale II osa. Liha töötlemine (2011. a, 188 lk) on abiks mahe- ja väiketootjatele ning neile, kes soovivad arendada või luua lihatöötlemisettevõtet.

Materjal annab ülevaate maheliha tootmise ja töötlemise eripäradest ning liha käitlemist reguleerivatest õigusaktidest ja hügieeninõuetest. Samuti käsitletakse liha kvaliteeti ja seda mõjutavaid tegureid, tapaloomade algtöötlemist, liha külmtöötlemist, märgistamist jpm. 

Uuring "Kolme mahelambalihast toote väljatöötamine"

2010. aastal valmis Eesti Maaülikoolis uuring "Kolme mahelambalihast toote väljatöötamine". Uuringu tellijaks oli Eesti Lambakasvatajate Selts. Projekti eesmärgiks oli kolme lambalihatoote tehnoloogia väljatöötamine ja lambarümba maksimaalne kasutamine erinevate lihatoodete valmistamiseks.

Link uuringule: Kolme mahelambalihast toote väljatöötamine

Mahepõllumajanduse nõuded turustajale

Mahetoitu müüakse järjest rohkemates kauplustes, mis teeb mahetoidu tarbijatele kättesaadavamaks. Et tagada mahetoidu jälgitavus tootjalt tarbijani, kuulub ka mahetoidu hulgi- ja jaemüük järelevalve alla. Ainus erand on siin mahetoodete kinnispakendis (müügipakendis) jaemüük, mille puhul turustaja järelevalve all olema ei pea. Nõue, et jaekauplused, kus müüakse pakendamata mahetoitu (nt köögivilja), peavad olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel, rakendus 1. septembril 2009.

Trükises Mahepõllumajanduse nõuded jae- ja hulgimüüjatele selgitatakse näidete varal, millises valdkonnas mingi turustaja mahepõllumajanduse seaduse järgi tunnustamisele kuulub, milliseid dokumente tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) tunnustamise taotlemiseks, kuidas eristada mahe- ja tavatoodangut, kuidas pidada mahetoodangu üle arvestust jne.

Kohaliku toidu tootmine, töötlemine ja turustamine

Lühike juhend kohaliku toidu väiketöötlemisega alustajale.

       Mahetöötlemise juhendmaterjal

Rohkem infot ettevõtte tunnustamise ja dokumentatsiooni kohta on võimalik leida Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

Mahepõllumajandussaadustele lisaväärtuse andmine,kvaliteet ja turustamine

Trükis "Mahepõllumajandussaadustele lisaväärtuse andmine,kvaliteet ja turustamine" (2010. a, 28 lk) annab ülevaate värskete marjade, puu- ja köögiviljade ning kartuli kvaliteedinõuetest, kirjeldab mahepõllumajanduslikult toodetud aiasaaduste ja kartuli kvaliteeti mõjutavaid tegureid, teeb sissejuhatuse marjade, puu- ja köögiviljade töötlemisse ning turustamisse.