# #

Õigusaktid

Mahepõllumajanduse põhinõuded on ühesugused kogu Euroopa Liidus.

2018. aastal võeti vastu uus Euroopa Liidus mahepõllumajandust reguleeriv määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Lisaks ELi määrustele reguleerivad Eestis mahepõllumajandust mahepõllumajanduse seadus ja selle rakendusaktid.

Õigusaktide parema arusaadavuse huvides on koostatud juhendmaterjal „Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale 2023".

Mahetöötlemise ja märgistamise nõudeid vt Abiks väiketöötlejale. Mahemärgistatud toodete töötlemine 

Mahepõllumajanduse valdkonda reguleerivad ELi määrused ja Eesti õigusaktid leiab Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi veebilehelt.

Järelevalve

Mahepõllumajanduse nõuete täitmist kontrollitakse põhjalikult, seda teevad kas eraõiguslikud või riiklikud järelevalveasutused. Erinevalt enamikest Euroopa riikidest kehtib Eestis alates 2001. aastast riiklik kontrollsüsteem.

Kõiki maheettevõtteid kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet. 

Mahepõllumajandusega tegeleda soovija peab kõigepealt taotlema Põllumajandus- ja Toiduametilt ettevõtte tunnustamist. Tunnustamise käigus kontrollitakse ettevõttes kohapeal vastavust mahepõllumajanduse reeglitele. Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse.

Igal aastal väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollimise alusel igale ettevõttele tõendava dokumendi, kus on kirjas, milline toodang on ettevõttes mahe.

Mahepõllumajanduse valdkond Maaeluministeeriumis

Mahepõllumajandusega tegelevad Maaeluministeeriumis taimetervise osakonnas:

Marika Ruberg - mahepõllumajanduse valkonnajuht
625 6537; marika.ruberg[A]agri.ee   

Ministeeriumi veebilehelt leiab samuti kasulikku infot mahepõllumajanduse kohta.