# #

Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas

 

Põllumajandusalase teadmussiirde süsteemsemaks korraldamiseks planeeris Maaeluministeerium pikaajalised programmid eri valdkondades, üks neist on mahepõllumajandus. Tegevust toetatakse MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames. Mahepõllumajanduse programm on kavandatud peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014–2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena allkirjastati 2016. aasta veebruaris raamleping aastateks 2016-2019 teadmussiirde tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega, kelleks on Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. Programmi juht on Elen Peetsmann. Lepingu orienteeruv maht on 720 000 eurot.

Kõik programmi materjalid avaldatakse portaalis maheklubi.ee. Info ürituste toimumisest avaldatakse www.maheklubi.ee ja www.pikk.ee sündmuste kalendris.

Nelja aasta jooksul:

  • korraldatakse infopäevi tootjatele, töötlejatele ja toitlustajatele
  • korraldatakse igal aastal üks konverents
  • hallatakse mahepõllumajanduse infoportaali Maheklubi.ee
  • antakse elektrooniliselt välja perioodilist väljaannet (kord kvartalis) Mahepõllumajanduse Leht
  • korraldatakse valdkondlike õpiringide tegevusi
  • korraldatakse esitlustegevusi ettevõtetes ning demokatseid ja nende tutvustusi
  • korraldatakse ettevõtete külastusi Eestis ja välisriikides
  • koostatakse või täiendatakse (osaliselt võrguväljaannetena) teabematerjale

2016. aasta tegevused määras Maaeluministeerium, edaspidi otsustab programmi raames igal aastal elluviidavad täpsemad tegevused programmi nõukogu, kuhu kuuluvad:

Karin Zereen (Maaeluministeerium), Anu Nemvalts (Põllumajandusamet), Kairi Sisask (Veterinaar- ja Toiduamet), Veeve Kaasik (konsulent), Kaspar Toomsalu (mahetootja), Jaan Kiider (mahetootja), Krista Kanniste (mahetöötleja), Karli Sepp ja Priit Penu (Põllumajandusuuringute Keskus), Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus).

Programmi täideviivasse meeskonda kuuluvad:

Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus), Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus), Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus), Ave Kikas (Eesti Maaülikool), Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut).

Ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee

Info: maheteave[A]gmail.com

 

2020. aastal elluviidud tegevused (kuni 18.09.2020)

 

2019. aastal elluviidud tegevused

 

2018. aastal elluviidud tegevused

 

2017. aastal elluviidud tegevused

 

2016. aastal elluviidud tegevused

 

2020

2020. a I kvartali aruanne

2020. a II kvartali aruanne

2020. a III kvartali aruanne

 

2019

2019. a I kvartali aruanne

2019. a II kvartali aruanne

2019. a III kvartali aruanne

2019. a IV kvartali aruanne

 

2018

2018. a I kvartali aruanne

2018. a II kvartali aruanne

2018. a III kvartali aruanne

2018. a IV kvartali aruanne

 

2017

2017. I kvartali aruanne

2017. II kvartali aruanne

2017.a III kvartali aruanne

2017.a IV kvartali aruanne

 

2016

2016. a II kvartali aruanne

2016. a III kvartali aruanne

2016. a IV kvartali aruanne