# #

Mahetoidu ja mahepõllumajanduse eelised – prof. Carlo Leifert

Mahemesindus. Kutsumata külalised - nugis. Peeter Kuusksalu

Parasiidid lambakasvatuses - Ann Mari Anupõld

Umbrohud ja nende kontrolli all hoidmine mahetaimekasvatuses - Liina Talgre

Puhta vaha ja kärjemajanduse olulisus mahemesinduses - Aivar Raudmets

Looduse hüved ja nende soodustamine põllumajanduses - Eve Veromann

Viljavaheldus, külvikorra planeerimine mahetootmises - Liina Talgre

Vahekultuurid külvikorras - Liina Talgre

Paul Holmbeck: Taani maheedulugu ja maailma suundumused