# #

Lihaveiste portsjonkarjatamine - Airi Külvet (2023)

Elurikkuse tähtsus ja selle soodustamine põllumajanduses - Eve Veromann

Mahepõllumajanduse trendid maailmas ja Euroopas - Helga Willer (2023)

Lambakasvatus: põhikarja loomade valik - Katrin Tähepõld (2023)

Lihaveiste tiinestuvus ja selle kontrollimine - Alar Onoper

Lihaveiste poegimine ja sellega kaasnevad probleemid - Alar Onoper

Mahemesindus. Kutsumata külalised - nugis. Peeter Kuusksalu

Mahetoidu ja mahepõllumajanduse eelised – prof. Carlo Leifert

Parasiidid lambakasvatuses - Ann Mari Anupõld

Umbrohud ja nende kontrolli all hoidmine mahetaimekasvatuses - Liina Talgre

Puhta vaha ja kärjemajanduse olulisus mahemesinduses - Aivar Raudmets

Looduse hüved ja nende soodustamine põllumajanduses - Eve Veromann

Viljavaheldus, külvikorra planeerimine mahetootmises - Liina Talgre

Vahekultuurid külvikorras - Liina Talgre

Paul Holmbeck: Taani maheedulugu ja maailma suundumused