# #

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus

Lisaks muudele põllumajandustoetustele on mahetootjatel võimalik taotleda mahepõllumajandusliku tootmise toetust.

Toetust võivad taotleda põllumajandustootjad (füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud).

Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha põllumajanduslikus kasutuses oleva maa eest (vähim lubatud põllu pind on 0,30 ha). Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 

Täpsemat teavet toetuse kohta saab PRIAst.