# #

Mahepõllumajandus maailmas

2013. aasta alguses avaldas Šveitsi mahepõllumajanduse instituut FiBL järjekordse ülevaate maailma mahepõllumajandusest. 2011. aasta lõpu seisuga esitatud andmetel oli mahepõllumajandusmaad maailmas 37,2 miljonit hektarit ja maheettevõtteid 1,8 miljonit.

Kogu maailma mahepõllumajandusmaast jääb suurim osa Okeaaniasse (33%), Euroopasse (29%) ja Ladina-Ameerikasse (18,4%). Riikidest olid mahemaa poolest esirinnas Austraalia (12 mln ha), Argentiina (3,8 mln ha) ja Ameerika Ühendriigid (1,9 mln ha). Tuleb aga märkida, et Austraalias moodustavad valdava osa mahepõllumajandusmaast ekstensiivsed karjamaad. Kõige suurema mahemaa osakaaluga kogu põllumajandusmaast oli Falklandi saared (35,9%), Liechtenstein (29,3%) ja Austria (19,7%). Esikuuikusse mahuvad veel Rootsi (15,4%), Eesti (14,8%) ja Šveits (11,7%).

2011. aasta lõpus viljeleti mahepõllumajandust Euroopas 10,6 mln hektaril (Euroopa Liidus 9,5 mln ha), mis on 2,2% kogu põllumajandusmaast Euroopas (ELis 5,4%). Võrreldes aastaga 2001 on mahemaa pind suurenenud kaks korda. Mahemaa pind suurenes Euroopas 2011.a 0,6 mln ha ehk 6%. Suurim mahemaa pind oli Hispaanias (1,6 mln ha), Itaalias (1,1 mln ha) ja Saksamaal (1 mln ha).

Üle maailma viljeleb mahetootmist 1,8 mln tootjat, umbes 80% neist asuvad arengumaades. Suurima mahetootjate arvuga riigid on India, Uganda, Mehhiko. Euroopas on mahetootjaid  290 000, ELis 240 000.

Globaalne nõudlus mahetoodetele on jätkuvalt suurenemas. Turu-uuringute agentuur Organic Monitori hindas maailma maheturu mahuks 2011. aastal 47 miljardit eurot (63 miljardit US dollarit). Suurim mahetoiduturg on Ameerika Ühendriikides (21 mld eurot). Euroopas on suurimad maheturuga riigid Saksamaa (6,6 mld eurot), Prantsusmaa (3,8 mld eurot) ja Suurbritannia (1,9 mld eurot). Elaniku kohta kulutati mahetoidule kõige rohkem Šveitsis ja Taanis, üle 160 euro aastas. Mahetoit moodustab kõige suurema osa toiduturust Taanis (7,6%), Austrias (6,0%), Šveitsis (6,3%), Rootsis (4,1%) ja Saksamaal (3,9%). Kõigis neis riikides müüakse suurem osa mahetoidust supermarketites, Rootsis koguni 90%. Kõige rohkem kasvas mahetoidu turg 2011.a Horvaatias (20%), Hollandis (15%) ja Taanis (13%).

FiBLi hinnangul näitab Euroopa kogemus, et mahetootmine ja maheturg edenevad hästi riikides, kus mahetootmist süsteemselt toetatakse – lisaks põllumeestele makstavatele otsetoetustele on olemas meetmed nõustamise, teadusuuringute ja turustamise edendamiseks.


Allikas: www.organic-world.net/