# #

Teabepäev Saaremaal: Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes

03.04.13

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust.

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes" eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade (sh hoolekogude) esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Saaremaa lasteasutustes.

Kuupäev: 3. aprill 2013
Aeg: 13.00-17.00      
Koht: Kuressaare Ametikool, Kohtu 22

Päevakava
13.00-13.45 Sünteetilised maitse- ja lõhnatugevdajad ning suhkruasendajad ja nende mõju tervisele - Darja Matt
13.45-16.00 Praktiline töötuba: mahemaitsetaimede kasutamine -juhendaja Marge Leimann
16.00-17.00 Arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes - Merit Mikk

Teabepäev on tasuta. Kohtade arv on piiratud, palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 1. aprillil e-mailil: mahekeskus[A]emu.ee
Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003.

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga.
Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.