# #

Teabepäev „Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetmetest tulenevad mahetootjate võimalused

28.01.15

Teabepäev „Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetmetest tulenevad mahetootjate võimalused"

Aeg ja koht: 28.01.2015, Põllumajandusministeerium Tallinn

Kava

10:45  Kogunemine, kohv     

11:00  Sissejuhatus

11:15  Meetmete „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ ja „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ tutvustus (Elar Neito, PM maaettevõtluse büroo). Arutelu

12:15  Meetme „Investeeringud põllumajandustoote töötlemiseks ja turustamiseks“ tutvustus (Aleksander Vukkert, PM turu arendamise büroo). Arutelu

13:00  Kerge eine

14:00  Meetmete „Koostöö: innovatsiooniklaster“ ja „Koostöö: Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine“ tutvustus (Kaire Kasearu, Helena Pärenson, PM teadus- ja arendusosakond). Arutelu

15:15  Kohvipaus

15:30  Meetme „LEADER kohalikuks arenguks“ tutvustus (Kristine Hindriks, PM kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo). Arutelu.

16:15  Meetme „Mahepõllumajandus“ tutvustus (Marika Ruberg, PM mahepõllumajanduse büroo). Arutelu. 

16:45  Päeva kokkuvõte. Arutelu

17:00  Lõpp

 

Teabepäeva korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Põllumajandusministeeriumi tellimusel. Toetab Euroopa Liit

Osalemiseks on vaja kindlasti registreerida e-mail: mahepm[A]gmail.com. Kohtade arv on piiratud, registreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel.