# #

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus

14.12.17

Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldab infopäeva teemal

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus

Infopäev toimub 14. detsembril 2017 k 11.00-16.00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses (ruum C-8, Tallinna 46, Paide)

 

Kava

11:00   Rohumaade uuendamine otsekülviga. Peeter Viil (Eesti Taimekasvatuse Instituut). Arutelu

12:30   Veiseliha kvaliteeti mõjutavad tegurid. Airi Külvet (MTÜ Liivimaa Lihaveis, Puutsa talu). Arutelu

Ettekanne

13:00   Kerge lõuna

13:30   Loomade heaolu, lihaveiste heaoluindikaatorid. Ragnar Leming ja Marko Kass (Eesti Maaülikool). Arutelu

Ettekanne

15:30   Arutelu mahelihaveisekasvatust puudutavatel aktuaalselt teemadel     

16:00   Lõpp

Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine hiljemalt 4. detsembriks https://goo.gl/forms/A1iM2jf1Rp0naddg2 (eelistatult) või e-maili maheteave@gmail.com teel. Kohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.

Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi).

Infopäev toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.