# #

Teabepäev Lääne-Virumaal: „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes

07.02.13

Teabepäev „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes"

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust. Ka Rakvere Vanalinna Koolis püütakse igapäevaselt pakkuda mahetoorainest valmistatud toitu. 

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes" eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Lääne-Virumaa lasteasutustes.

Kuupäev: 7. veebruar 2013
Aeg: 13.00-16.30
Koht: Rakvere Vanalinna Kool, Pikk tn 18, Rakvere http://www.vanalinnakool.ee/index.php/kontaktid 

Päevakava
13.00 Tervitussõnad ja mahelõuna
13.30 Mahepõllumajanduse põhimõtetest
14.00 Mahetoidu kasulikkus
14.30 Eesti turul olevad mahetooted
15.00 Mahetoidu kasutamise kogemused Eesti koolides
15.30-16.30 Arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes

Lektoriteks on Elen Peetsmann, Darja Matt ja Merit Mikk. Vestlusringis jagavad oma kogemusi mahetoidu pakkumise osas mahetootjad. 

Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 5. veebruaril e-mailil: mahekeskus[A]emu.ee 
Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003. 

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga.
Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.