# #

Teabepäev Viljandimaal „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes"

04.02.13

Teabepäev „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes"

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust. Ka Viljandi Vabas Waldorfkoolis püütakse igapäevaselt pakkuda võimalikult palju mahetoorainest valmistatud toitu.

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes" eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Viljandimaa lasteasutustes.

Kuupäev: 4. veebruar 2013
Aeg: 13.00-16.30
Koht: Viljandi Vaba Waldorfkool, Lutsu tn 3, Viljandi, http://www.waldorf.vil.ee/  

Päevakava
13.00 Tervitussõnad ja mahelõuna
13.30 Mahepõllumajanduse põhimõtetest
14.00 Mahetoidu kasulikkus
14.30 Eesti turul olevad mahetooted
15.00 Mahetoidu kasutamise kogemused Viljandi Vabas Waldorfkoolis
15.30-16.30 Diskussioon ja arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes

Lektoriteks on Elen Peetsmann ja Sirli Pehme. Vestlusringis jagavad oma kogemusi mahetoidu pakkumise osas mahetootjad ja Viljandi Vaba Waldorfkooli personal.

Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 30. jaanuaril e-mailil: mahekeskus[A]emu.ee
Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003.

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.