# #

Teabepäev Jõgevamaal: Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes

05.03.13

Teabepäev „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes"

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust.

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine - võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes" eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Jõgevamaa lasteasutustes.

Kuupäev: 5. märts 2013
Aeg: 13.00-16.30                                                                          
Koht: Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, Jõgeva

Päevakava

13.00 Tervitussõnad ja kohvipaus

13.30 Mahepõllumajanduse põhimõtetest

14.00 Mahetoidu kasulikkus

14.30 Eesti turul olevad mahetooted

15.00 Mahetoidu kasutamise kogemused Eesti koolides

15.30-16.30 Arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes


Lektoriteks on Sirli Pehme ja Elen Peetsmann. Vestlusringis jagavad oma kogemusi mahetoidu pakkumise osas mahetootjad.

Teabepäev on tasuta. Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 1. märtsil e-mailil: mahekeskus[A]emu.ee
Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003.

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.