# #

ETKI Maheviljeluse põllupäev

14.07.15

Eesti Taimekasvatuse Instituut korraldab 14. juulil Jõgeval algusega kell 10.00 Maheviljeluse põllupäeva.

Programm

10.00-10.30 Kogunemine ETKI aretuskompleksis

10.40-11.00 Talinisu ja tritikale sortide sobivus maheviljelusse. COBRA katse tutvustus. – Reine Koppel

11.00-11.20 Suvinisu sordid ja populatsioonid  mahekatses. COBRA katse. – Anne Ingver

11.20-11.35 COBRA ja ESF projektide odra katsete tutvustus. – Ülle Tamm

11.35-11.50 Kaera sortide omadused mahetingimustes. – Ilmar Tamm

11.50-12.10. Sapropeeli kasutamine maheviljeluses. Tiia Kangor

12.20-12.40 Talirukki sordid EL 7. raamprogrammi HMC väetuskatses. – Ilme Tupits

12.40-13.00 EL 7rp  HMC projekti ja kaera katsete tutvustus. – Ilmar Tamm

13.10-13.30 Uus talirüpsi sort ’Legato’ – Lea Narits

13.35-13.55 Talispelta  HMC projekti katsete tutvustus. – Reine Koppel

14.00-14.30 Europrojekti SoilVeg (2015-2018) tutvustamine. – Ingrid Bender

14.30 Lõuna

Registreerimine: 7766901 või aadressil: osalejad@etki.ee.