# #

Mahetaimekasvatus Võrumaal

17.07.18

Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldab neli välislektoritega infopäeva teemal

Mahepõllumajanduslik taimekasvatus

Infopäevad toimuvad:

2. juuli 2018 k 12.00-17.30 Vana-Karistes (Viljandimaa). Lektorid Harri Ellermaa (EHE Pojad OÜ) ja Richard Gantlett (Yatesbury House Farm, Inglismaa).
Registreerimine hiljemalt 22.06 lingil: https://goo.gl/forms/zLtG5KSlQHRKZsF83 

3. juuli 2018 k 11.00-16.30 Tammistu (Tartumaa). Lektorid Tauno Tattar (Juppi OÜ) ja Richard Gantlett (Inglismaa). Registreerimine hiljemalt 22.06 lingil: https://goo.gl/forms/7XS2R9jTEmhZVMKY2 

17. juuli 2018 k 11.00-16.30 Viitkal (Võrumaa). Lektorid: Janek Eerik (Põlgaste Talu OÜ) ja Margrethe Askegaard (Ecoviden, Taani).
Registreerimine hiljemalt 6.07 lingil: https://goo.gl/forms/H7o0YjwdNkgpxOEe2

18. juuli 2018 k 11.00-16.30 Tõhelas (Pärnumaa). Lektorid: Tõnu Salu (Agriculture AS) ja Margrethe Askegaard (Taani). Registreerimine hiljemalt 6.07 lingil: https://goo.gl/forms/ixTy6ZimviJUs6LT2 

Infopäevade täpsemad programmid leiate allpool.

Infopäevade välislektorid:

02.-03.07 Richard Gantlett on majandanud üle 20 aasta mahedalt Yatesbury House Farm´i Inglismaal. Teeb paljude erinevate projektide raames koostööd mitmete ülikoolide ja uurimiskeskustega. Katsetab ka projektide väliselt erinevaid uudseid mahetootmisse sobivaid tehnoloogiaid. Lisaks taimekasvatusele tegeleb ka lihaveisekasvatusega. Märksõnad: minimeeritud harimine, mitmeliigilised (üle 20 liigi) haljasväetiskultuurid, 3D külv.

17.-18.07 Margrethe Askegaard on pikaajalise kogemusega Taani mahenõustaja ja -koolitaja. Töötanud Aarhusi Ülikoolis ja maheettevõtete nõustamisega tegelevas ettevõttes Seges, hetkel enda konsultatsioonifirmas Ecoviden. Kirjutanud üle 200 artikli ja mitmeid tootjatele mõeldud praktilisi infomaterjale. Märksõnad: umbrohutõrje, toitainete efektiivne kasutamine, külvikorrad.

Infopäevad on tasuta, osalemiseks on vajalik eelregistreerumine iga ürituse juures toodud lingil (eelistatult) või e-maili teel maheteave@gmail.com. Kohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.

Infopäevad lähevad arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi). Infopäevad toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevade täpsem ajakava:

Aeg: 17.07 k 11.00-16.30

Koht: Viitka, Võrumaa

Päevakava:

10:45   Kogunemine Viitkal (endine Viitka töökoda)

11:00   Põlgaste talu tegevuse tutvustus. Tehnika ja põllud, sh innovatsiooniklastri katsepõllud. Janek Eerik (Põlgaste Talu OÜ)

12:45   Kerge lõuna

13:15   Umbrohutõrje ja toitainete efektiivne kasutamine mahetootmises. Taani kogemused. Margrethe Askegaard, Taani

16:00   Arutelu

16:30   Lõpp