# #

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse infopäev II

21.11.23

Mahepõllumajanduse Koostöökogu koostöös Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusega korraldab keskkonnasõbraliku majandamise toetuse infopäevad, mis toimuvad 24. oktoobril ja 21. novembril k 12.00 – 17.00 veebis (Zoomi keskkond). Mõlemad päevad on sarnase sisuga, saab valida endale sobivaima aja.

Infopäevad lähevad arvesse KSM toetuse kohustusliku koolitusena.

Teemad:

  • Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse nõuded;
  • Olulisemad tingimuslikkuse nõuded taimekasvatajale;
  • Viljavaheldus ja külvikord;
  • Põllu lämmastikubilanss – miks ja kuidas seda arvepidamist teha?
  • Haljasväetised ja vahekultuurid.

Lektorid:

Birgit Pai (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium), Liina Talgre (Eesti Maaülikool), Alar Astover (Eesti Maaülikool), Lilia Kulli (konsulent), Merit Mikk (Mahepõllumajanduse Koostöökogu).

Infopäev on tasuta. 

 24. oktoobri infopäev: REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

 21. novembri infopäev: REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Registreerunud osalejatele saadetakse osalemiseks vajalik link kaks päeva enne üritust.

Lisainfo: maheteave[A]gmail.com

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“, toetab Euroopa Liit.