# #

Mahetaimekasvatuse infopäev välislektoriga: taastava põllumajanduse võtted

14.12.23

Mahepõllumajanduse Koostöökogu korraldab 14. detsembril k 11:00 - 17:00 mahetaimekasvatuse infopäeva - taastava põllumajanduse võtted. Infopäev toimub veebis, keskkonnas zoom.

Peamised teemad

  • Taastava põllumajanduse põhimõtted ja praktikad. Mullaelustiku ja taimede vahelised seosed, huumus ja mulla süsinik, mulla struktuur
  • Praktilised näited - taastava põllumajanduse võtete rakendamine teraviljakasvatuses kergemaltel ja raskematel muldadel.

Lektor Dietmar Näser on tunnustatud taastava põllumajanduse liikumise spetsialist Saksamaalt. Ta on kirjutanud raamatu taastavast põllumajandusest  "Regenerative Landwirtschaft: Bodenleben und Pflanzenstoffwechsel verstehen". Vt ka https://www.regenerative-landwirtschaft.de/

Infopäeval on tõlge eesti keelde.

Infopäev on tasuta. Osalemiseks on kindlasti vaja registreeruda 10. detsembriks SIIN: https://forms.gle/Yytjk5bE5oM54rS87

Lisainfo: maheteave[A]gmail.com

Infopäev toimub koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusega.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ mahemajanduse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.