# #

2015. a mahestipendiumi stipendiaadid on selgunud

06.11.15

Täna premeeris Eesti Maaülikooli Mahekeskus juba seitsmendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputöid ja tunnustas noorteadlasi publitseeritud teadusartikli eest rahalise stipendiumiga.

2015.a stipendiumikonkursil pälvis parima bakalaureusetöö eest stipendiumi Greete Kahu tööga „Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussikooslusele“, juhendaja oli dotsent Endla Reintam.
Parima magistritöö stipendiumi sai Annemai Tuvikene töö „Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 2014. aastal“ eest. Töö juhendajateks olid Elen Peetsmann ja Jana Adari.   

Publitseeritud teadusartiklite kategoorias premeeriti tänavu autorite kollektiivi Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik, Tõnu Püssa artikli eest, mis uuris tava- ja maheviljeluses kasvatatud erinevate tomatisortide polüfenoolide sisaldusi ja antioksüdantsust. Artikkel Three-Year Comparative Study of Polyphenol Contents and Antioxidant Capacities in Fruits of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Cultivars Grown under Organic and Conventional Conditions“ ilmus ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Eestikeelse populaarteadusliku artikli preemiaga tunnustati doktorant Sirli Pehme, kes avaldas artikli „Keskkonnamõjude hindamine läbi olelusringi“.  

Palju õnne stipendiaatidele!

Mahestipendiumi fond loodi aastal 2009 Eesti Maaülikooli professor Anne Luige poolt ja stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Mahestipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr  EE021700017002007162  Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“. Täname kõiki seniseid stipendiumifondi toetajaid!

Uus konkurss toimub 2016.a sügisel.

Eesti Maaülikooli Mahekeskus