# #

28. märtsist - 4. aprillini saab osaleda tasuta infopäevadel mahetootmise alustamiseks

23.03.11

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus korraldab 28. märtsist-4. aprillini üle Eesti huvilistele tasuta infopäevi. Infopäevadel tutvustatakse mahepõllumajanduse nõudeid, tunnustamise taotlemist ja mahetoetust.

Mahetoidu nõudlus kasvab iga aastaga. Maailmas oli 2009. aastal mahetoodete käive üle 54 miljardi Ameerika dollari, suurim toodete läbimüük oli Põhja-Ameerikas ja Euroopas.

2009. aastal oli kodumaiste mahetoodete müügikäive ligikaudu 47 mln krooni ehk 3 mln eurot. Jätkuv müügikäibe kasv näitab, et mahetoiduturg on vaatamata majanduslikule olukorrale edasi arenenud.

Viimase aastaga on Eestis laienenud mahetoodete sortiment, samuti on juurde tulnud mahetöötlejaid ning suurenenud on mahetoidukaupade müügikäive. 2010. aasta lõpuks oli Eestis veidi enam kui 50 mahetooteid müüvat väikekauplust ja turuletti, lisaks 11 internetis toimivat kauplemissüsteemi ja müügivõrgustikku. Peale selle müüakse mahetooteid ka paljudes suurtes toidukauplustes. Eestis oli 2010. aasta lõpus 1356 mahetootjat ja üle 121 000 ha mahemaad (umbes 13% kogu põllumajandusmaast). Lisaks on kontrollitud ligi 1000 ha looduslikke korjealasid.

Mahepõllumajandusega alustamiseks on võimalik esitada tunnustamise taotlusi 11. aprillini. Taotlusi võtavad vastu Põllumajandusameti maakonna keskused. Mahetootmisega alustanud tootjatel algab üleminekuaeg, mis üldjuhul kestab kaks aastat. Mahetoodanguna saab müüa alles üleminekuaja läbinud maalt ja loomadelt pärit toodangut.

 Infopäevad:

28. märts Hiiumaal Käina Kultuurikeskuses, Mäe 2
28. märts Tartu, Tartumaa Põllumeeste Liidu saal, Jalaka 48
28. märts Viljandi, Männimäe Külalistemaja, Riia mnt 52 d
29. märts Põlva, Hotell Pesa, Uus 5
29. märts Pärnu, Maaparandusbüroo saal, Kerese 4
29. märts Kuressaare, Ülikoolide Keskus Saaremaal, Pargi 5a
31. märts Valga, Maavalitsuse saal, Kesk 12
1. aprill Saku, Harju Taluliit, Üksnurme tee 8
1. aprill Rakvere, Katariina külalistemaja, Pikk 3
4. aprill Jõgeva, Kultuurikeskuse keldrisaal, Aia 6

Lektorid on mahenõustajad ja kohalikud maheinspektorid.

Toimumise aeg kell 10:00-14:00, Hiiumaal kell 12:00-16:00.


Infopäev on tasuta. Palume registreeruda eelistatult e-mailile mahepm[A]gmail.com (märkida nimi, koolituse koht ja kuupäev) või telefonile 5662 0955.


Täpsema informatsioon infopäevade kohta http://www.maheklubi.ee/syndmused/.

Infopäevade tellija on Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.