# #

Aasta konsulent 2015 on Lilia Kulli

13.12.15

Maaleht

Laupäeval kuulutati Ida-Virumaal Purtses välja aasta konsulent 2015 – Lilia Kulli.

Nõuandeteenistus on konsulente tunnustanud juba 2007. aastast. Aasta konsulendi valimisel võrreldi seekord konsulente, kelle staaž konsulendina on vähemalt kaks aastat. Valimisel hinnati erinevaid aspekte:

  • 2015. aastal sõlmitud nõustamislepingute arv, lepingute rahaline maht ja klientide arv;
  • MES töötajate hinnang koostöövalmidusele ja töö korrektsusele;
  • klientide tagasiside;
  • konsulentide hinnang.

Lo edasi: maaleht.delfi.ee, 13.12.2015