# #

Algab parima mahetootja ja parima mahetoote konkurss

30.05.16

Alates 30. maist saab esitada kandidaate 2016. aasta parima mahetootja ja -toote konkursile. Konkursile „Parim mahetootja 2016“ oodatakse kandidaate kuni 1. juulini ja parima mahetoote konkursile kuni 10. augustini.

Alates 30. maist saab esitada kandidaate 2016. aasta parima mahetootja ja -toote konkursile. Konkursile „Parim mahetootja 2016“ oodatakse kandidaate kuni 1. juulini ja konkursile „Parim mahetoode 2016“ kuni 10. augustini.

„Iga aasta on toonud konkursile väga edukalt majandavaid mahetootjaid ja suurepäraseid tooteid. Mahetootmine laieneb Eestis jätkuvalt, mahepõllumajandusmaa osakaalu poolest oleme lausa Euroopa riikide esirinnas,“ ütles Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. „Tunnustust väärivaid mahetootjaid on palju. Loodame, et nad söandavad tulla ka konkursist osa võtma.“

Parima mahetootja ja mahetoote konkursid toimuvad seitsmendat korda. Konkursi eesmärk on innustada maheettevõtjaid ning edendada mahepõllumajandust.

Konkursile „Parim mahetootja 2016“ saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, sh kandideerija ise. Konkursile oodatakse mahetootjaid, kes ei ole varem konkurssi võitnud, kelle ettevõte on tegutsenud vähemalt 2 aastat ning kes müüb vähemalt osa ettevõtte toodangust mahedana märgistatult. Samuti peab olema ettevõttes korras sõnniku- ja jäätmemajandus ning tagatud loomade heaolu. Esitamiseks tuleb täita ankeet. Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg on 1. juuli.

Konkursile „Parim mahetoode 2016“ esitavad oma tooteid ettevõtted ise. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks turul. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 10. august.

„Mahetöötlemise areng on mahetootmise kõrval olnud mõnevõrra tagasihoidlikum. Töötlejateks on peamiselt väikeettevõtted, sageli mahetootjad, kes ise oma toodangut väärindavad. Kuid häid tooteid tuleb pidevalt juurde ja tarbijate valikuvõimalused laienevad,“ ütles Airi Vetemaa. „Konkurss annab võimaluse neid häid tooteid ka laiemalt tutvustada.“

Ankeedid tuleb saata aadressile mahepm@gmail.com. Parima tooja ja toote valib välja erialaspetsialistidest koosnev 7-liikmeline hindamiskomisjon.

Võitjad kuulutatakse välja 18. septembril Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumi Leivapäeval, mille raames toimub ka mahetoodete laat ja külastajate lemmikmahetoote valimine.

2015. aastal valiti Eesti parimaks mahetootjaks Kopra Karjamõis OÜ. Parim mahetoode 2015 oli MTÜ Liivimaa Lihaveise toodetud eelküpsetatud maherohumaaveise ribi „Agnes“.

Konkursse korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga.

Konkursside ankeedid ja täpsemad osalemise tingimused:

Lisainfo:
Airi Vetemaa
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
tel. 522 5936
airi.vetemaa@gmail.com

www.maheklubi.ee/konkurss