# #

Algas kampaania „Päästke mesilased ja talunikud“

06.04.20

Algas suur üleeuroopaline kampaania pestitsiidide keelustamiseks, põllumajandussüsteemi muutusteks ja loodusliku mitmekesisuse päästmiseks. 

Anna oma toetusallkiri juba täna: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng

Euroopa kodanikualgatuse (European Citizens’ Initiative) kampaania „Päästke mesilased ja talunikud“ („Save Bees and farmers“) soovib, et aastaks 2035 keelustatakse sünteetiliste pestitsiidide kasutus. Samuti on kampaania eesmärk toetada selles üleminekus põllumehi ja kaitsta keskkonda. Kui käeoleva aasta septembriks kogutakse miljon allkirja, peavad Euroopa Komisjon ja Parlament kaaluma, kas kampaaniaga esitatud nõudmisi ka seaduse jõuga kehtestada. [1]

Üleeuroopalist kampaaniat alustasid 90 organisatsiooni 17st ELi riigist, neid toetavad mitmed mahepõllumajanduse ühendused ja keskkonnaorganisatsioonid.

Rahvusvahelise kaliibriga teadlased on tähelepanu pööranud vajadusele väga kiireteks ja süsteemseteks muutusteks meie majandustegevuses, et vältida keskkonnaseisundi kollapsit. Veerand Euroopa metsloomadest on suures ohus, pool meie looduskeskkonnast on kriitilises seisus ning ökosüsteemide teenused halvenevad pidevalt. [2]

Samal ajal kannatavad miljonid põllumehed ebaõiglaste hindade, puuduliku poliitilise toe ja suurkorporatsioonide põhjustatud surve tõttu. Euroopa Liidus kadus perioodil 2005-2016 neli miljonit väikefarmi ja põllumajandusettevõtet. [3]

Euroopa kodanike algatus kutsub Euroopa Komisjoni üles algatama seadusemuudatusi, mis puudutavad järgmisi ettepanekuid:

1. Keelustada sünteetilised pestitsiidid aastaks 2035. Vähendada sünteetiliste pestitsiidide kasutust ELi põllumajanduses 80% võrra aastaks 2030, alustades kõige ohtlikumatest pestitsiididest, eesmärgiga saada 100% sünteetiliste pestitsiidide vabaks piirkonnaks 2035 aastaks.

2. Taastada bioloogiline mitmekesisus, elurikkus. Taastada looduslikke ökosüsteeme põllumajanduslikel aladel, nii et põllumajandusest saaks elurikkuse taastaja.

3. Toetada põllumehi sellises üleminekuprotsessis. Reformida põllumajandust nii, et prioriteediks oleks väikesed, mitmekesised ja jätkusuutlikud põllumajandusettevõtted. Toetada kiiret muutust agro-ökoloogiliste ja mahepõllumajanduslike praktikate suunas ning võimaldada koolitusi ja uuringuid selleks, et põllumehed saaksid hakata tegelema pestitsiidi- ja GMO-vaba põllumajandusega.

Global 2000/Friends of the Earth Austria pestitsiidide ja kemikaalide ekspert Helmut Burtscher ütles: „Ainult jätkusuutlik, pestitsiidivaba põllumajandus võib kindlustada toiduga varustamise nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele, samuti anda vastuse üha suurenevatele väljakutsetele kliimamuutuste kontekstis. Lisaks panustab jätkusuutlik põllumajandus elurikkuse säilimisse ja vähendab kasvuhoonegaaside emissioone. Vastutustundlik Euroopa põllumajanduspoliitika peab seetõttu edendama agroökoloogilisi meetodeid ja põllumajanduspraktikaid ning toetama põllumehi sellisel üleminekul pestitsiidivabale tootmisele.”

Algatust koordineerib sektoriteülene ühiskondlike organisatsioonide ühendus, mis hõlmab endas liikmeid nii keskkonna, tervise, põllumajanduse kui ka mesinduse valdkonnast. Teiste hulgas on organisatsioonid, nagu Friends of the Earth Europe ja Pesticide Action Network, samuti Müncheni Keskkonnainstituut, Aurelia Fond (Saksamaa), Générations Futures (Prantsusmaa) ja GLOBAL 2000|Friends of the Earth Austria. Eestist on partneriks Eesti Mesinike Liit.

Anna oma toetusallkiri juba täna: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng

 

Viited:

[1] www.savebeesandfarmers.eu

[2] https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

Mesilased ja eriti teised tolmeldajad on asendamatud ökosüsteemide ja elurikkuse hoidjad. Kuni kolmandik meie toidust ja kaks kolmandikku puuviljadest ja köögiviljadest sõltub mesilaste ja teiste putukate tolmeldamisest. Sellest hoolimata on nad äärmiselt ohustatud pideva pestitsiidide saaste ja elupaikade kao tõttu, mille on kaasa toonud tööstuslik intensiivne põllumajandus.

[3] Kiire väikefarmide ja eluslooduse kadumine on tihedas seoses meie praeguse põllumajandustootmise mudeliga, mis sõltub pea täielikult monokultuursest majandamisest ning sünteetiliste pestitsiidide kasutamisest. Mis veelgi halvem, EL rahastab aktiivselt sellist põllumajandussüsteemi läbi kehtiva põllumajanduspoliitika, läbi toetusskeemide, mis soosivad suurtootmisi väiksemate ja ökoloogiliselt tasakaalustatumate ettevõtete asemel.