# #

Anne Luik: toidu kvaliteet ei seisne ainult toitainete sisalduses

07.09.12

Jaan-Juhan Oidermaa

Nädala alguses ilmus ajakirjas Annals of Internal Medicine koonduurimus, mille kohaselt ei ole mahetoidu toitainete sisaldus oluliselt kõrgem tavalises toidus leiduvast. Eesti Maaülikooli teadusprorektor ja mahepõllumajanduse spetsialist Anne Luik leiab, et uurimuse meediakajastuses on samas suuresti tähelepanuta jäetud tavapäraste meetoditega kasvatatud toidu pestitsiidide sisaldus.

Iga ülevaatliku kokkuvõtte puhul on oluline, kus on rõhuasetus. Toitainete sisaldus võib olla sageli samasugune. Ent kui vaadata loomkatseid, siis samasuguse põhitoitainete sisalduse puhul on näiteks rotid alati eelistanud mahetoodet. See on ka meie kohalik uurimuskogemus, kus porgandid mõlemast tootmissüsteemist olid sarnase põhitoitainete sisaldusega. Ainult, et tavaporgandis esines umbrohu ja putukatõrjevahendi jääke küll väga väikeses koguses, kuid rotid eelistasid usaldusväärselt maheporgandeid.


See ongi üks olulisemaid erinevusi tava- ja mahetoidus, mida ka selle ülevaate autorid siiski välja toovad. Vaadates pestitsiidide seiret Euroopas on tavatoodetest sisuliselt pool jääkidega. Seejuures on mitmeste jääkide sisaldus korraga ühes tootes tõusutrendis. Näiteks sagedasti on nõnda nimetatud lubatud piirnormi ületavas tootes veel 4-5 muud jääki, küll aga alla normi. Selle täpne mõju organismile pole teada – siin võib olla sünergia jne.

 

Loe edasi: teadus.err.ee, 07.09.2012