# #

Augustist saavad tootjarühmad küsida toetust mahetoodete teavitustegevusteks

06.05.10

Toidukvaliteedikava rakendavad tunnustatud tootjarühmad saavad alates augustikuust taotleda toetust teavitustegevuste korraldamiseks ning messidel ja näitustel osalemiseks.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse määruse. Toetuse eesmärgiks on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise ja tarbijaile tutvustamise.

Toetust saab taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 alusel rakendatava mahekava raames toodetud toote kohta tunnustatud tootjarühm. Toetust taotlev tootjarühm peab olema Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt ametlikult tunnustatud.

Toetatavateks tegevusteks on Euroopa Liidu siseturul läbiviidavate näituste või messide korraldamine, näitustel või messidel osalemine ning teavitustegevuste korraldamine. Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühe taotlusvooru raames on 3 000 000 krooni.

Toetuse eelarvest finantseeritakse 75% Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% Eesti riigieelarvest. 

Taotlusvoor avatakse käesoleva aasta augustikuus, tootjarühmade tunnustamise taotlusi võtab PRIA vastu alates 15. juunist.
Täpsem info taotlusvooru avamise ning taotluse esitamise kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee

Põllumajandusministri määrusega „Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” on võimalik tutvuda aadressil http://www.agri.ee/meede-173/  

Tootjarühma tunnustamise täpsemad nõuded on sätestatud põllumajandusministri määrusega „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”, mis on leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13286258


Lisainfo:

Kadi Raudsepp
Põllumajandusministeerium
Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond
Turu arendamise büroo
Tel: 6 256 560
E-post: kadi.raudsepp[A]agri.ee

Karina Loi
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja
Telefon: 625 6254
GSM: 52 91 403
E-mail: karina.loi[A]agri.ee