# #

Eelmisel aastal alustatud maheklastri tegevused jätkuvad

05.03.18

Eelmisel aastal käivitus MTÜ Maheklaster 4-aastane projekt ”Innovatsioon mahetaimekasvatuses”. Eesmärk on suurendada Eesti mahetaimekasvatuse konkurentsivõimet ning majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust.

Tegevused jagunevad põllukultuuride kasvatuse ja köögiviljakasvatuse vahel. Põhirõhk on põldkatsetel ettevõtetes, sh katselapikatsed Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Tänavu jätkuvad katsed nii ettevõtetes kui ka ETKIs. Põllukultuuride poolel viiakse katseid läbi ettevõtetes Juppi OÜ, EHE Pojad OÜ, Väljaotsa OÜ, Riido Talu OÜ, Põlgaste talu OÜ, ABL Baltic Seeds AS, Kaspar Toomsalu FIE, Erto Talu OÜ, Agriculture AS.

Peamised teemad on mineraalide ja bioaktivaatorite erinevate kombinatsioonide kasutamine nii seemnetöötluses kui ka mulda antuna (kultuurideks on talirüps, nisu, kaer, põlduba), leheväetiste kasutamine (talirüps, kaer, nisu), vahekultuuride segud ja erinevad külviajad, puutuha ja biosöe kasutamine (talirüps), talisortide katsetamine herne, oa ja viki puhul.

Köögiviljade poolel tehakse põldkatseid ettevõtetes Tarvastu Saariku talu, Erto Talu OÜ, Kiltsimäe talu, Fio OÜ ja Heavili OÜ. Jätkatakse bioaktivaatorite ja erinevate vahekultuuride katsetega, samuti sibula ja küüslaugu seemnetöötluse mõju uurimisega.

Airi Vetemaa, Maheklaster MTÜ