# #

Eesti 2012. aasta rohemajanduse edendajad on ABB, Pajumäe talu ja Riigimetsa Majandamise Keskus

03.10.12

Säästva Eesti Instituut tunnustas esmakordselt Eesti rohemajanduse edendajaid. Auhinnad anti rohemajanduse edendamise eest eraettevõtete kategoorias AS-ile ABB, väikeettevõtete kategoorias Pajumäe talule ja riigi osalusega ettevõtete kategoorias Riigimetsa Majandamise Keskusele. Tegemist on uue auhinnaga, mis tunnustab neid ettevõtteid, kes rakendavad oma tootmistegevuses ja ärijuhtimises keskkonnahoidlikke ja ühiskondlikult vastutustundlikke põhimõtteid. Auhinna eesmärk on teadvustada rohemajanduse tähtsust nii ettevõtjate seas kui ka Eesti ühiskonnas laiemalt.

„Tunnustame aktsiaselts ABB-d, kuna ettevõtte tootmistegevus toetab taastuvenergia kasutamist ning oma ärijuhtimises ja ka tootmistegevuses rakendatakse keskkonnajuhtimis-süsteemi,“ ütles SEI Tallinna juhataja Tea Nõmmann. „Pajumäe talu Viljandimaal viljeleb keskkonna¬hoidlikku mahepiimandust ja ettevõtte üha laienev tootevalik on tarbijate seas hinnatud. Riigiettevõte Riigimetsa Majandamise Keskus on loonud võimalused riigimetsa avalikuks kasutamiseks ning ettevõttes rakendatakse säästva metsanduse standardeid ja keskkonna¬juhtimissüsteemi,“ lisas Nõmmann.

„Eesti Konkurentsivõime kava 2020 üheks prioriteediks on „Keskkonnahoidlik majandus ja energeetika“. Rohemajanduse edendaja auhinnaga hindame ettevõtteid ja organisatsioone, kes on sellel suunal juba pikkade aastate jooksul edukalt toimetanud ning andnud oma olulise panuse. Rohemajanduse edendaja auhinna traditsiooni on kindlasti vaja, vähemalt aastani 2020. Kas see auhind peaks jääma eraldiseisvaks näitab aeg, kuid ambitsioon on saada osaks Ettevõtluse Auhinna ja Konkurentsivõime edetabeli protsessist, kas eraldi Rohemajanduse edendaja alakategooriana või läbiva kriteeriumina olemasolevates kategooriates, sest rohemajanduse edendamine on erinevaid majandussektoreid läbiv teema ning eesmärk,“ selgitas Nõmmann.

Täna toimunud rohemajanduse teemalisel Säästva Arengu Foorumil esinesid Riigikogu esimees Ene Ergma, käesoleval aastal Eesti delegatsiooni Maa tippkohtumisel Rio de Janeiros juhtinud välisminister Urmas Paet, OECD statistikaosakonna asedirektor dr Paul Schreyer, ABB Balti piirkonnajuht Bo Henriksson, Wageningeni Ülikooli professor ning UNESCO sotsiaalse õppimise ja säästva arengu hariduse töörühma juht prof. Arjen Wals ja Säästva Eesti Instituudi juhataja Tea Nõmmann.

SEI Tallinn korraldab Säästva Arengu Foorumit juba kuuendat korda. Selle aasta teema oli ajendatud ÜRO egiidi all juunis toimunud Rio+20 konverentsist, mille üks peateema oli rohemajandus. Säästva Arengu Foorumi korraldamist toetasid Riigikantselei ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) asutati 1992. aastal. Instituudi missioon on toetada ühiskonna otsustusprotsesse ja ärgitada muutusi säästva arengu suunas, pakkudes selleks integreeritud teadmisi keskkonna- ja arenguvaldkonnas ning seostades teadusuuringud poliitika kujundamisega. SEI Tallinn kuulub Stockholmi Keskkonnainstituudi globaalsesse võrgustikku. 

Lisainfo foorumi kohta: www.seit.ee/saf2012 

Lisainfo: 

Kerstin Aps

Kommunikatsiooniettevõte In Nomine

Kerstin@innomine.ee

52 47 583

660 9006