# #

Eesti Maaülikool koostab kogumiku mahe- ja tavatoitu võrdlevatest uuringutest

28.11.10

2010. aasta mais alustati Eesti Maaülikoolis rahvusvahelise projektiga PICKFIBER, mille üldeesmärgiks on kiudainerikka mahetoorainel põhineva toidu väljaarendamine, mis aitaks kaasa ülekaalulisuse probleemi vähendamisele. Projektis osaleb üheksa partnerit viiest riigist. Eesti Maaülikooli peamiseks ülesandeks selles projektis on koostada kogumik mahe- ja tavatoitu võrdlevatest uuringutest, selgitamaks välja mahe- ja tavatoidu erinevusi ning selle mõju tervisele. Kogumik põhineb teaduslikul kirjandusel ning tekst kirjutatakse laiemale üldsusele arusaadavas keeles. Kogumiku koostamisel käsitletakse seni läbi viidud uuringuid mahe- ja tavatoidu võrdlustest, loom- ja inimkatsetest, tervislikkuse aspektidest.

Projekt PICKFIBER on Innovation for Welfare alaprojekt ning selle kaasrahastajaks on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) läbi INTERREG IVC programmi.

Loe lähemalt Mahekeskuse kodulehelt.