# #

Eesti Maaülikoolis algab uus maheloomakasvatuse kursus

06.10.14

Eesti Maaülikoolis algab 7. oktoobril uus maheloomakasvatuse kursus, kus osaleb 20 inimest. Kursuse pikkuseks on 80 tundi, millest 45 tundi toimub praktilise õppena mahetaludes. Kursuse raames külastatakse nt Airi Külveti maheveisekasvatust, mahepiimakarja kasvatusega tegelevat Pajumäe talu ja meiereid ning 2014. aasta parimat mahetootja Martin Repinski Konju Mõisa talu.

Kursus toimub rahvusvahelise projekti Livorg raames (eestikeelne tõlge: uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja testimine Euroopas). LivOrg projekti eesmärgiks on luua maheloomakasvatuse valdkonna jaoks harmooniline ja ühtne VET (kutseharidus ja –koolitus) raamistik, mis toetab üleminekut intensiivtootmiselt mahetootmisele ja aitab kaasa mahesekotri arengule Euroopas.

Projekti käigus töötatakse välja maheloomakasvatuse alane õppeprogramm ja viiakse läbi pilootkursused ja nõustamislaborid. Pilootkursused viiakse läbi neljas riigis: Itaalias, Saksamaal, Eestis ja Kreekas ning kursuste raames õpetatakse osalistele järgmisi teemasid: haiguste ennetamine ja alternatiivsed ravimeetodid, söötmine ja laudasüsteemid maheloomakasvatuses, ettevõtte mahepõllumajandusliku tootmise tunnistamise ja üleminekuaja tegevusplaan, töötervishoid ja ohutus maheloomakasvatuses.

Nõustamislaborid viiakse läbi Poolas ja Hispaanias ning nende eesmärk on töötada välja innovaatilised nõustamise meetodid toetamaks põlvkondade vahetust ettevõtluses ja arendada vähemusrahvuste professionaalseid oskusi mahepõllumajanduse sektoris.

Projekti juhtpartner on Itaaliast ERIFO, partnerid on Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Kreekast ja Poolast. Projekti rahastab Euroopa Komisjon Leonardo da Vinci programmi raames. Lisainfo projekti kohta: https://www.facebook.com/groups/220075864857744/

Lisainfo:
Elen Peetsmann
Eesti Maaülikool, projekti LivOrg koordinaator Eestis.
elen.peetsmann[A]emu.ee