# #

Eesti maheeksport elavdaks riigi majandust ja maaelu

26.11.16

Esimesel detsembril 2016 korraldab Organic Estonia koostöös EASi, Eesti Toiduliidu ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga toidutöötlejaid, põllumehi ja mahetootjaid ühendava Saksa sihtturu seminari Tallinnas, et tutvustada kasvava Saksa turu ootusi. Seminar on tasuta.

Mahepõllumajanduse turg on perioodil 2004–2014 kasvanud pea kolmekordseks ning kümne aastaga on niššiettevõtlusest saanud arvestatav majandussektor terves maailmas. 172 riiki viljeleb mahepõllumajandust.

Ainuüksi 2014. aastal suurenes Euroopa maheturg 7,6%. Globaalne maheturu käive oli samal aastal juba 72,5 miljardit eurot. Erinevate riikide kogemusel pööratakse võrdselt tähelepanu nii mahepõllumajandusele kui tavapõllumajandusele, sest mõlemal on oma tarbijaskond ning nõudlus.  

Loe edasi: www.bioneer.ee, 23.11.2016