# #

Eesti mahetootjad ja parimad kokad arutasid koostöövõimalusi

08.05.15

Juba mõnda aega on tähelepanelikud kliendid märganud, et mitmetes paremates restoranides on mõne tooraine juures märge, kust talust või ettevõttest see pärit on. Sageli on tegu just maheettevõtetega.

Restoranide poolelt on huvi kvaliteetse mahetooraine vastu olemas, samuti on osadel neist talunikega juba pikaajaline hea koostöökogemus. Siiski on mahetoidu laiemal kasutuselevõtul mitmeid probleeme. Üks neist on logistika – kuidas jõuaksid suhteliselt väikesed kogused regulaarselt tootjalt restorani.

Kuidas suudavad tootjad tagada pideva varustatuse kokkulepitud mahtudes ja kuidas tagada, et kui restoran on aasta peale midagi ette tellinud, siis need kogused ka ära ostetakse. Samuti pakub restoranidele peamurdmist mahetoidu järelevalvega seonduv. Maheseaduse kohaselt peab selleks, et menüüs mahetooraine kasutamisele viidata, toitlustaja olema teavitatud.

Väga keerulised sellega kaasnevad nõuded pole. Peamine murekoht on mahetooraine kasutamise ja sellest valmistatud toidu müügi osas arvestuse pidamine, mille kohta kardetakse, et see võib olla liiga ajamahukas. Nii ei saagi paljud toitlustajad mahedale viidata, kuigi kasutavad mahetoorainet.

Kirjeldatud takistustest on hea tahtmise juures võimalik kindlasti üle saada, nii leiti Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse ja 50 parima restorani valimist eest vedava programmi Eesti Maitsed juhi Aivar Hansoni ühiselt korraldatud ümarlaual.

Tootjad ja restoranid peavad omavahel asjad sirgeks rääkima ning teineteise soove ja võimalusi vastastikku mõistma. Koostöövajadust rõhutas ka koosolekul osalenud Riigikogu maaelu komisjoni esimees Ivari Padar.

Et edendada mahetoidu kasutuselevõttu toitlustuses, on plaanis tegevustega jätkata, nt on mitmed restoranid lubanud septembris kasutada oma menüüdes rohkem mahetoorainet, samuti on tulemas avatud uste päevad taludes, kus lisaks talude tutvustamisele saab degusteerida ka restoranide kokkade poolt mahetoorainest valmistatud toite. Kõik need tegevused saavad toimuma programmi Eesti Maitsed, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse ja Saare Mahe koostöös turuarendustoetuse abiga. Eesti Restoranide Liit, mille esindaja Joel Ostrat ka üritusel osales, on lubanud levitada nende mahetootjate infot, kes sooviksid restoranidega koostööd. Tootjad, kellel selline koostööhuvi on, võiksid sellest teada anda Merit Mikk e-mailile meritoko@gmail.com.

Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus