# #

Eesti teadlaste mahepõllumajandusuuringuid said Euroopa Liidult toetust

17.10.14

Kristo Mäe, Põllumajandusministeerium
17.10.2014

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse teaduskoostöövõrgustik ERA-Net CORE Organic Plus valis välja üksteist teadusuuringute projekti, mida rahastatakse kokku 11,3 miljoni euroga. Toetust said ka kolm Eesti teadlaste projekti.

Euroopa Liidu mahepõllumajanduslikku teaduskoostöövõrgustikku ERA-Net CORE Organic Plus kuuluvad 22 liikmesriiki valisid välja 11 teadusuuringute projekti, mida Euroopa Komisjon rahastab kolme aasta jooksul 11,3 miljoni euroga.

„Eesti teadlaste osalusega teadusgrupid esitasid konkursile kuus taotlust, millest kolm osutusid väljavalituks,“ ütles Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare. „Projektid puudutavad mahepõllumajandussaaduste töötlemist ja tootmise tõhustamist.“

Rahastatavad Eesti teadlaste projektid:

  • “Fertility building management measures in organic cropping systems“ (FertilCrop). Osaleb Eesti Maaülikool, uurimisgruppi juhib prof. Anne Luik.
  • „Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC)“ (SoilVeg). Osaleb Eesti Taimekasvatuse Instituut, uurimisgrupi juht on vanemteadur Kalvi Tamm.
  • „Drying, Juices and Jams of Organic Fruit and Vegetables: what happens to Desired and Non-Desired compounds?“ (FaVOR-DeNonDe). Osaleb Eesti Maaülikkool. Uurimisgrupi juht on dotsent Ulvi Moor.

Põllumajandusministeerium rahastab Eesti teadlaste osalusega teadusuuringuid riikliku programmi „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021“ raames kolme aasta jooksul kokku 200 000 euroga.