# #

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ootab kandidaate kahele konkursile

27.05.10

Konkursside „Läänemere Aasta Põllumajandustootja 2010“ ja „Noor loodustalunik 2010“ eesmärk on tuua välja keskkonnasõbralikke põllumajanduspraktikaid ning tunnustada neid tootjaid, kes majandavad pikaajalisi perspektiive arvestades.

ELF ootab taotlusi nii üksikutelt tootjatelt kui ka tootjate liitude või muude huvitatud organisatsioonide poolt üles seatud kandidaate kuni 15. juunini e-postile: elf[A]elfond.ee

 

„Läänemere Aasta Põllumajandustootja 2010“ rahvusvaheline konkurss toimub koostöös Maailma Looduse Fondi ning teiste keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonidega. Konkurssi toetab Swedbank ja võitjale on määratud auhinnaks 10 000 eurot, Eesti rahvusliku vooru võitjale 1000 eurot. 

Läänemere Aasta Põllumajandustootja 2010 konkursi kriteeriumid ja taotlusvorm.

***

 

„Noor loodustalunik 2010“. Noore loodustaluniku”  konkurss  algatati  ELFis 3 aastat tagasi Aleksei Lotmani annetusest. „Noore loodustaluniku“ konkursi võitja auhind on 10 000 krooni.

Žürii võtab hindamisel arvesse järgmist:

* pärandkoosluste hooldamist

* mahetootmist

* põlistõugude kasvatamist

* talutoodangu müügitulu (tulu ei kujune ainult toetustest)

* ökoturismi (või vähemalt elementaarsel viisil säästlikku loodusturismi)

* üldist maastikuhoidu ja traditsioonilisi või traditsioonile tuginevad ehitisi

* energiasäästu või taastuvenergia säästlikku kasutamist või tootmist 

* vee ja õhu reostuse vältimist

* loodusressursside tarbimise vähendamist

Ükski kriteerium eraldivõetuna ei ole kandideerimiseks vältimatult vajalik.

Noore loodustaluniku auhinnale kandideerimiseks  võib esitada oma või kellegi teise kandidatuuri, märkides ära nime, kontaktandmed, tegevusala ja  vabas vormis põhjenduse, miks esitatud kandidaat  väärib  noore loodustaluniku tiitlit.

Vt ka: http://www.elfond.ee/et/uudised/28-saastvaarenguuudis/990-eestimaa-looduse-fond-otsib-keskkonnasobralikke-pollumehi

Eestimaa Looduse Fond