# #

Eestimaa Looduse Fond kutsub põllumajandustootjaid osalema keskkonnahoidliku põllumajanduse projektis

06.01.10

Eestimaa Looduse Fond kutsub põllumajandustootjaid osalema projektis „Keskkonnahoidlike põllumajandusviiside alase Eesti-Läti koostöövõrgustiku arendamine".

Kandideerimise tähtaeg on 15.01.2010.a Täpsem info http://www.elfond.ee/demofarm

Projekti eesmärgiks on keskkonnateadlikkuse edendamine põllumajandustootjate ja tarbijate seas ning Lõuna‑Eesti ja Põhja‑Läti põllumajandustootjate tegevuse parendamine, vähendamaks tootmisega kaasnevaid kahjulikke mõjusid loodusele. Näiteks, põllumajanduse intensiivistamise asemel on võimalik valida tootele lisandväärtuse andmine.

Selliselt toimib Lääne-Eesti rannikualade lihaveisekasvatus, kus loomaliha tootmine on ühendatud liikide ja elupaikade hoidmisega. Loodussõbralikumaid tootmisvõtteid võiks rakendada nii intensiivse põllumajandustoomise piirkondades kui ka tegevuse hääbumise tõttu võsastuvates piirkondades. Samal ajal on näha, et elanike huvi otsekontaktide järgi toidutootjatega suureneb. Loodussõbralikel, mitmekülgsetel turismitaludel on suurenev potentsiaal, kuna teisiti pole paljudel linlastel võimalik maaeluga lähedalt kokku puutuda.

Projekti tegevused aitavad suunata tootjat ja tarbijat loodussõbralikumate valikute juurde. Luuakse loodusele soodsaid majandamisvõtteid kasutatavate näidistalude piiriülese koostöö võrgustik. Projekti käigus valmivad õppematerjalid, infosüsteemid jne on vabalt huvilistele kättesaadavad internetis ja trükistena.

Lisaks majandamise loodussõbralikuks vormimisele luuakse tingimused talude tegevuse tutvustamiseks ja jagatakse naaberriikide ekspertteadmisi nii piirkonna põllumajandustootjaile kui laiemale üldsusele. Projekti käigus süvenev koostöö looduskaitsjate, teadlaste, ekspertide, põllumeeste ja ametnike vahel loob eeldused huvi kasvuks keskkonnasõbralikuma tootmise vastu ka väljaspool projekti otseselt haaratud talude võrgustikku. Info levik põllumajandusega seotud loodusväärtustest aitab tõsta elanikkonna keskkonnateadlikkust, aidates kaasa ka rohelisele tarbimisele.

Lisainfo:
Teet Eomäe
Projekti "DemoFarm - Eesti-Läti keskkonnasäästliku põllumajanduse koostöövõrk" juht
Tel. 56341080
E-post: teet[at]elfond.ee