# #

Eestlased arendasid välja targa lauda

07.09.18

Randel Kreitsberg, Tartu Ülikool

Lõuna-Eestis asuv Koivakonnu mahefarm arendas koos Tartu Ülikooli teadlastega välja uuendusliku loomalauda, mida iseloomustab energiatõhusus, läbimõeldud soojusregulatsioon ja passiivenergia maksimaalne ärakasutamine.

Koivakonnu mahefarm on Läti piiri ääres herefordi lihaveiseid kasvatanud juba paarkümmend aastat. Uus innovaatiline laut aitab neil veisekasvatust tõhusamaks muuta.

Uudne kontseptsioon võimaldab talunikul lauta maksimaalselt ära kasutada, et oma sissetulekuallikaid mitmekesistada. "Üldiselt seisavad veisekasvatuses kasutatavad külmlaudad suvel suurema osa ajast tühjana. Uue lahendusega saab lauda kas heinakuivati või hästi ventileeritud kasvuhoonena tulu teenima panna ka nendel kuudel, kui loomad on rohumaadel," selgitas Olonen.

Loe edasi: novaator.err.ee, 07.09.2018